001 misa – dr. batelja pre. soviek vl. faltak i vl. brezak