ODRŽAN ZNANSTVENI SKUP “ŽIVOT I DJELO DR. STJEPANA KRANJČIĆA”

ODRŽAN ZNANSTVENI SKUP “ŽIVOT I DJELO DR. STJEPANA KRANJČIĆA”

U vrijeme u kojem se u javnosti sustavno šire negativnosti o svećenicima, a koje su vrlo često potpuno izmišljene, u Velikoj vijećnici Gradskoga poglavarstva u Križevcima u subotu 5. travnja 2008. dvanaestero znanstvenika i stručnjaka otkrivalo je život i djelo dr. Stjepana Kranjčića, uzornoga svećenika i župnika kojega vjernici pamte i spominju, makar je već 40 godina pokojan.

Na inicijativu vjernika, koji su uvjereni da je dr. Kranjčić župnik na glasu svetosti, znanstveni skup „Život i djelo dr. Stjepana Kranjčića” organizirali su Društvo za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije „Tkalčić”, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Udruga za promicanje znamenitih Križevčana „Dr. Stjepan Kranjčić”, Župa sv. Ane, Župa BDM Žalosne i sv. Marka Križevčanina, Grad Križevci, Ogranak Matice hrvatske Križevci i Povijesno društvo Križevci.

Izlaganja

Prvo izlaganje o temi „Kranjčićevo djetinjstvo, školovanje i svećeničko ređenje s osvrtom na crkvene i društvene prilike” održao je mr. Damir Bobovec iznoseći niz biografskih podataka. Kranjčić je rođen kao deseto dijete u Petrijancu 5. prosinca 1918., polazio je franjevačku srednju školu u Varaždinu, Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju u Zagrebu a 8. razred i maturu položio je na II. zagrebačkoj gimnaziji. Za svećenika ga je zaredio zagrebački nadbiskup Alojzije Stepinac 6. lipnja 1943. Kranjčićevo svećeničko djelovanje u Požegi, župi sv. Marka u Zagrebu, na Nadbiskupskom duhovnom stolu, kod časnih sestara karmelićankâ u Hrvatskom Leskovcu i Rakovu Potoku.

Kranjčićevo djelovanje s osvrtom na crkvene i društvene prilike na temelju arhivskih izvora prikazao je dr. Stjepan Razum.

Govoreći o Katoličkoj Crkvi u počecima komunističke vladavine i snalaženju dr. Kranjčića u tim okolnostima, dr. Jure Krišto podsjetio je na svećeničko udruženje koje je po nalogu Partije osnovala Udba da bi iznutra razarala Crkvu te je dr. Kranjčića predstavio kao svećenika Stepinčeve škole: vjernog Crkvi, papi i beskompromisnog prema komunizmu.

A mons. dr. Juraj Batelja iznio je temeljne odgojne smjernice nadbiskupa Stepinca koje je dr. Kranjčić kao svećenik vjerno ostvarivao. Iznio je i javnosti dosad nepoznate podatke: visoki partijski funkcionar Miha Marinc izjavio je kad je 5. prosinca 1951. nadbiskup Stepinac premješten iz Lepoglave u Krašić: „Neće do proljeća, on je gotov” te, pozivajući se na britanske diplomatske izvore, Titov naum da – računajući da će Stepinac skoro umrijeti – za zagrebačkog nadbiskupa nametne mons. Svetozara Rittiga, svećenika partizana. Naum se počeo pripremati te su pomoćni biskupi Franjo Salis-Seewis i Josip Lach bili prisiljeni podnijeti ostavke, a dr. Antun Ivandija i Kranjčić tome su se odlučno protivili. Dr. Ivandija je o tome iscrpno obavijestio upravitelja nuncijature u Beogradu mons. Hurlyja i na taj način spriječio taj naum, a zato je uhićen i osuđen na 15 godina strogoga zatvora, a Kranjčić je dobio izgon iz Zagreba. Kranjčić je o tome u kolovozu 1952. iscrpno obavijestio u Krašiću nadbiskupa Stepinca s kojim se za njegova zatočenja susreo četiri puta. Prikazujući što su govorila partijska izvješća o neprijateljskom djelovanju klera u bjelovarskoj regiji, Željko Karaula, prof., iznio je podatak da su ta partijska izvješća dr. Kranjčića tretirala narodnim neprijateljem.

Znanstveni i stručni rad dr. Kranjčića prikazao je dr. Josip Šalković te je iznio podatak da je Kranjčić, boraveći u izgonu kod sestara karmelićanka u Hrvatskom Leskovcu, doktorirao na KBF-u u Zagrebu 31. svibnja 1952. u pravno-povijesnoj specijalizaciji disertacijom „Otkup pokroviteljstva u Zagrebačkoj nadbiskupiji”. Tim radom dr. Kranjčić dao je doprinos razvoju kanonske znanosti u Hrvatskoj, a osobito je zadužio 151 župu jer je istražio kako je u njima obavljen taj postupak otkupa pokroviteljstva od plemićkih obitelji, a u radu založio se da vjernici slobodno i dragovoljno prinose za crkvene potrebe.

Na početku drugoga dijela znanstvenog skupa Sanja Prijatelj, članica udruge, predstavila je internetsku stranicu Udruge za promicanje znamenitih Križevčana „Dr. Stjepan Kranjčić”  koju je sponzorirala tvrtka Laudato d. o. o. iz Zagreba.

Društveno-političke i gospodarske prilike u Križevcima za vrijeme službovanja župnika dr. Kranjčića (1952. -1968.) s posebnim osvrtom na odnos vlasti i Crkve prikazao je Ivan Peklić, prof., iznoseći uz ostalo da je dr. Kranjčić bio stalno doušnički praćen. Govoreći o djelovanju dr. Kranjčića u Križevcima, mr. Đuro Škvorc uz ostalo je prikazao fizički napad 1953. godine komunističkih aktivista i zavedenih pojedinaca na župni dvor u kojem su bili Kranjčić i biskup Lach. Također je istaknuo da Kranjčić, kad je došao u Križevce za župnika, od dijela župljana nije bio prihvaćen, ali ih je svojom blagošću uskoro osvojio.

Neustrašiv branitelj Božjega

O dr. Kranjčiću kao vjeroučitelju i odgojitelju izlagala je s. dr. Valentina Mandarić podsjetivši da je on uvodio vjeronauk u župi nakon što je 31. siječnja 1951. vjeronauk bio izbačen iz škola i kad je bilo zabranjeno ikakvo okupljanje učenika na vjeronauk. Na temelju svjedočanstava njegovih vjeroučenika dr. Mandarić je iznijela da je dr. Kranjčić razvio osobiti odnos prema vjeroučenicima, poznavao je svakoga poimence, imao vremena i volio svako dijete bez obzira iz koje obitelji dolazilo. U nastavi se koristio audiovizualnim sredstvima, filmom i dijapozitivima, te je bi preteča među svećenicima u tome. Znao je integrirati igru kao odgojnu dimenziju i, sam se uključujući, odlikovao se iznimnom strpljivošću i dao je svakom djetetu priliku da sámo postigne uspjeh, makar i minimalnim znanjem. Kao vrstan duhovnik imao je smisla za razumijevanje drugih te je osvajao osim sadržajem i osobnošću također i svojim svećeničkim svjedočenjem.

Dr. Danijel Labaš, izlažući o dr. Kranjčiću i katoličkom tisku, otkrio je i predstavio 3 kanonsko-pravna teksta objavljena u Zborniku zagrebačkih bogoslova „Križ” te 21 tekst pjesama, sastavaka, eseja i pripovijesti koje je dr. Kranjčić objavio u mjesečniku „Naša Gospa Lurdska”.

Mr. Anđelko Košćak, na temelju svjedočanstava kao karakteristike duhovnosti dr. Kranjčića, iznio je: skromnost i jednostavnost, čvrsti stav, neustrašiv branitelj Božjeg, apostol ispovijedi, uvijek za ljude i s ljudima, društven, asket, predvodnik, bratski suradnik, distanciran od materijalnog, adorator, štovatelj Marije, usklađenih riječi i djela te smisao za humor.

Pogled u dosad prikupljena svjedočanstva o glasu svetosti dr. Kranjčića, koji je umro 10. travnja 1968. u Rimu, iznijela je mr. Tanja Baran, koja je kao predsjednica udruge uvela u skup, na početku kojega su pozdrave izrekli i Krešimir Žinić, jedan od križevačkih župnika, te križevački gradonačelnik Branko Hrg. Dvije novonastale pjesme posvećene dr. Kranjčiću na početku skupa, koji je protekao u iznimnom duhovnom ozračju, izveli su Zbor mladih župe BDM Žalosne i sv. Marka Križevčanina te Željka Marinović i Tomislav Baran.