ONI SU ŽIVJELI PO EVANĐELJU. 9. SVIBNJA 2008: STJEPAN KRANJČIĆ

ONI SU ŽIVJELI PO EVANĐELJU. 9. SVIBNJA 2008: STJEPAN KRANJČIĆ

fra Vice Blekić

Glas Hrvatske, svibanj 2008.
Urednica: Jasminka Perić

Došli smo do rubrike u kojoj govorimo o osobama koje su živjele po evanđelju. Danas nam fra Vice Blekić predstavlja svećenika Zagrebačke nadbiskupije Stjepana Kranjčića.

Stjepan Kranjčić rodio se 5. prosinca 1918. u Petrijancu kraj Varaždina kao najmlađi od desetero djece Sjemenišnu gimnaziju i teologiju završio je u Zagrebu, gdje se isticao sposobnošću, marljivošću i kolegijalnošću. Za svećenika ga je 1943. godine zaredio bi Alojzije Stepinac. Imao je i brata svećenika, kojega su komunisti ubili 1943. Stjepan Kranjčić je službovao najprije kao kapelan u Požegi i u župi Sv. Marka u Zagrebu. Budući da je bio sposoban, radišan, beskompromisan i hrabar svećenik, godine 1947. pozvan je da bude bilježnik Nadbiskupskoga duhovnog stola i tajnik biskupu Franji Salisu- Seewisu. Kao svećenika izrazite Stepinčeve linije Udba ga je 1950. istjerala iz Zagreba sa zabranom stanovanja trideset kilometara blizu Zagreba. Zauzimanjem biskupa Josipa Lacha bio je kod časnih sestara karmelićanki u Hrvatskom Leskovcu. Odatle je pomagao župniku Franji Kuharicu u Rakovu Potoku, koji je iz Sv. Martina pod Okićem upravljao s više župa. Odatle su Kranjčić i Kuharić zajedno posjećivali zatočenog nadbiskupa Alojzija Stepinca u Krašiću. U to vrijeme Kranjčić je obranio doktorat iz teologije na Kat. bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Godine 1952. postao je župnik i dekan u Križevcima, gdje se istaknuo svećeničkom revnošću, karitativnošću, gostoljubivošću, darežljivošću, duhovnošću, skromnošću i asketskim životom. Oko njega su se okupljali i mlađi i stariji, a osobito svećenici. Nakon šesnaest godina takvoga života i rada, teško je obolio i umro u Rimu 10. travnja 1968. godine. Pokopan je na križevačkomu groblju. Ove godine navršilo se četrdeset godina od Kranjčićeve smrti, a vjernici dolaze na njegov grob i kite ga cvijećem, pale na njemu svijeće i mole mu se kao svecu. 5. travnja održan je u Križevcima simpozij o Stjepanu Kranjčiću i proglašena je Godina dr. Stjepana Kranjčića, koja će traje od 10. travnja ove do 10. travnja 2009. godine.