MOJE SJEĆANJE NA ŽUPNIKA KRIŽEVAČKOG – VELEČASNOG DR. STJEPANA KRANJČIĆA, KRIŽEVCI, 10. TRAVNJA 2008., NIJE OBJAVLJENO, PROČITANO NA OTVORENJU IZLOŽBE

MOJE SJEĆANJE NA ŽUPNIKA KRIŽEVAČKOG – VELEČASNOG DR. STJEPANA KRANJČIĆA, KRIŽEVCI, 10. TRAVNJA 2008., NIJE OBJAVLJENO, PROČITANO NA OTVORENJU IZLOŽBE

Zlata Majnarić

O predobri Bože moj, ja sam presretna i tebi zahvalna Da si me održao na životu do tih prelijepih dana
Da sam i ja dočekala tu četrdesetu godišnjicu
smrti našeg predobrog- blagopokojnog i najboljeg križevačkog župnika
Dr Stjepana Kranjčića!
Ja sam ujedno i sretna da sam ga i poznavala
I još mi danas zvone u ušimaNjegove lijepe riječi « Bog plati, Bog plati «!
On nam je uvijek tako govorioNama malim ljudima, a ništa nije tražio!
A mi njegovi križevački župljani
Mi smo i sada sretni, da ga možemo prozivati
ŽUPNIKOM NA GLASU SVETOSTI!
Jer on je to stvorio bio i zaslužio
Jer on je vjerno Bogu i narodu služio
U našoj je Župi Sv. Ane najdulje djelovao
I to su bili dani Bogom odabrani.
Imao je težak i naporan život
I bolest ga je shrvala već sa 50 ljeta
I morao je poći zauvijek sa ovoga svijeta
Ali njega je već sam Gospodin Bog
Već na ovoj našoj zemaljskoj suznoj dolini
Odredio za sveca svog!
I on će vječno živjeti u srcima našim
I ostati u našemu malom gradu
Jer tu počiva i njegovo tijelo
Tu medu nama na našem groblju
I zbog toga smo svi presretni
Da ga možemo posjećivati
I njemu se moliti
Jer je on još uvjiek tu pokraj nas
I neka nam bude i nadalje tješitelj i spas!
I neka mu sam dragi Bog plati
Za sva njegova dobra djela
A njegov grob će i nadalje kititi cvijećem i svijećama i štovati ga vječno
NAŠA KRIŽEVAČKA ŽUPA CIJELA!