SVEĆENICI IZ ŽUPE PETRIJANEC

SVEĆENICI IZ ŽUPE PETRIJANEC

vlč. Ivan Košic, župnik u Križovljanu

www.petrijanec.hr

 

Stari Šematizmi ne bilježe mjesto rođenja svećenika te ne možemo sa sigurnošcu svojatati npr. Luku Košic, župnika u Kamenici (1639.-42.) a zatim prebendara u Zagrebu; Franju Davida Košić, franjevca koji je izmedu ostalog 1671. prvi prefekt konvikta u Varaždinu a umro kao definitor u Čakovcu 10 .XI .1677.(usp. P. Cvekan, Djelovanje franjevaca u Varaždinu,str.120).

1. Pavao Kranjčić, rodio se u Petrijancu 10. 1. 1788, bio župnik u Zagorskim Selima.

2 .Sebastijan Maksimilijan Tušek, rodio se u Petrijancu 1791, bio u više navrata kapucinski provincijal, umro u Rijeci 1.XI.1865/usp. Martirologij provincije).

3. Franjo Ksaverski Batić, rođen u Novoj Vesi 5. XII. 1836, umro 3. IX. 1902. kao župnik u Vukovini gdje je i sahranjen (usp. J.Barle, Povijest turopoljskih župa, str.172. i Zaklade župe Petrijanec).

4. Stjepan Hudek, rođen u Petrijancu 13.VIII.1859, bio župnik u Lepoglavi i Glini a umro i sahranjen u Varaždinu 1927.

5. Stjepan Rušec, rođen u Novoj Vesi 22.VII.1883, bio župnik u Kraljevcu, Cvetlinu, Pregradi te duhovnik u varaždinskoj kaznionici, kao umirovljenik pomagao župniku u Prišlinu gdje je i sahranjen.

6. Josip Telebar, rođen u Petrijancu 14.IX.1883, bio župnik u Lupoglavu gdje je i umro 11.VIII.1944.

7. Tomo Carić, rođen u Petrijancu 22.XI.1887, bio vojni kapelan, duhovnik u varaždinskoj kaznioni, župnik u Preseki i Sv. Petru Čvrstec, kao umirovljenik umro u Novoj Vesi 25.XI.1955. i sahranjen u Petrijancu.

8. Pavao Kranjčić, rođen u Petrijancu 23.1.1888, bio župnik u Pregradi umro je u Zagrebu 24.XII.1950. i tamo pokopan.

9. Pavao Kovačić, rođen u Novoj Vesi 25.X.1893, bio vječiti kapelan s iznimkom upravljanja Noršićem, umro u Varaždinu 1968. i tamo sahranjen

10. Dr. Matija Kranjčić, rođen u Petrijancu 9.II.1902, ubijen kao župnik u Ozlju 1945.

11. Stjepan Osvald Toth (Rok Romac), franjevac rođen u Petrijancu 3.XII. 1905, umro u Sydneyu 15.III.1970.

12. Josip Rukelj, rođen u Majerju 28.1.1912, umro na putovanju kao upr. župe Kostel 23.IV.1981, sahranjen na varaždinskom groblju.

13. Mijo Salezije Škrinjar, franjevac roden u Petrijancu 13.IX.1913. …

14. Pavao Bedenik, rođen u Strmcu 21.VII.1914, zaređen za senjsku biskupiju 1939. ali prelazi u zagrebačku nadbiskupiju pa je župnik u Čačincima i Sv.Martinu pod Okićem gdje je ustrijeljen 12.IX,1946., a sahranjen je na petrijanečkom groblju.

15. Mato Repić, rođen u Petrijancu 16.XI.1918, dugogodišnji župnik u Lepoglavi, umirovijen kao kanonik Varaždinsko-Čazmanskog kaptola ….

16. Dr.Stjepan Kranjčić, brat Matije, rođen u Petrijancu 5.XII.1918, bio jedno vrijeme tajnik Nadbiskupije, umro kao župnik u Križevcima 1968.
Ne možemo smatrat svojim, premda vuće korijen iz Petrijanca, Antuna Bogadek salezijanca od 1958. jer se rodio u Rijeci i misionar je talijanski u H.Kongu.

17. Matija Prepelić, roden u Majerju 10.XI.1938, župnik u Kraljevom Vrhu, umro i tamo sahranjen.

18. Ivan. Košic, rođen u Novoj Vesi 10. VI.1943, upr. župe Križovljan.
Zajedno s njim krenuo je ali u kapucine sumještanin i vršnjak Antun Kruno Kranjčić koji se licizirao i kateheta je u Njemackoj!

19. Stjepan Novoselec, kapucin rođen u Novoj Vesi 12.VII.1954, gvardijan je u Osijeku. Umirovljen živi u Zagrebu.

20. Dr. Vlado Košic, družbinšćan rođen u Varaždinu 20 .V. 1959, zaređen za svećenika 30.VI.1985, mladu misu proslavio 28.VII, kapelan u Karlovcu i Španskom, magistrirao 1989, župnik Hrastovice a potom i Petrinje, profesor na Bogoslovnom fakultetu u Zagrebu od 1995, doktorirao 1997, posvećen za biskupa 6.II.1999.

21. Branko Lipša, kapucin zaređen za svećenika 25.VI 1995 rod. u Vž 5. I. 1968.

22. Darko Kelemenic, rođen u Varaždinu 14.I.1969, suzaređenik prethodnog, ali mladu misu slavi dva tjedna ranije (9.VII) također u Petrijancu.