5. Književni Kranjčić – Marina Vidović Krušić, zahvala