POKOJNI SVEĆENIK DR. STJEPAN KRANJČIĆ POVEZAO KRIŽEVČANE I PETRIJANČANE

POKOJNI SVEĆENIK DR. STJEPAN KRANJČIĆ POVEZAO KRIŽEVČANE I PETRIJANČANE

U povodu Godine istaknutoga križevačkog župnika dr. Stjepana Kranjčića, rođenog Petrijančana,  koja će u Križevcima trajati od 10. travnja 2008. do 10. travnja 2009., u utorak 9. listopada u Velikoj su se vijećnici križevačkoga Gradskog poglavarstva susreli predstavnici Grada Križevaca i općine Petrijanec.

Želja je organizatora Godine: dviju križevačkih župa sv. Ane i  BDM Žalosne i sv. Marka Križevčanina, Udruge za promicanje znamenitih Križevčana „Dr. Stjepan Kranjčić” te Grada Križevaca da se program obilježavanja 5. prosinca 2008., na dan 90. obljetnice Kranjčićeva rođenja, preseli u Petrijanec.

Dogovoreno je da će u Petrijancu toga dana biti služeno svečano euharistijsko slavlje te da će Hrvatska Udruga Muži zagorskoga srca otkriti spomenik dr. Stjepanu Kranjčiću. Ranije će u Petrijancu, a nakon znanstvenoga skupa koji će početkom travnja biti održan u Križevcima, biti održano predavanje o dr. Stjepanu Kranjčiću, kako bi i Petrijančani doznali više o svojem važnom sumještanu koji je s vremenom postao zaboravljen. Petrijančani su pak prihvatili inicijativu.