ODRŽANA REDOVITA SKUPŠTINA UDRUGE „DR. STJEPAN KRANJČIĆ”

ODRŽANA REDOVITA SKUPŠTINA UDRUGE „DR. STJEPAN KRANJČIĆ”

U dvorani župe sv. Ane u četvrtak 23. studenoga 2016. održana je redovita skupština Udruge „Dr. Stjepan Kranjčić”. Predsjednica Udruge Tanja Baran podnijela je izvješće o radu u protekloj godini i zahvalila najistaknutijim članovima na zauzetosti. Predstavila je i planove te financijske planove u 2017. Dopredsjednik Udruge Željko Štubelj predstavio je financijsko izvješće, a tajnica Udruge Patrica Županić dala je izvješće Upravnog odbora. Na kraju je razmatrano o tekućem funkcioniranju Udruge. Skupštini je prethodila molitva, posebice za tijekom protekle godine preminulog člana Udruge Marcela Kovačića, koju je predvodio župnik Stjepan Soviček. Uočki Skupštine održana je i sjednica Upravnog odbora na kojoj su dogovoreni organizacijski detalji 8. „Književnog Kranjčića” koji će biti održan u Križevcima u subotu 3. prosinca 2016.