6. Susret hrvatskoga dječjega duhovnoga stvaralaštva „Stjepan Kranjčić”