ODRŽANA SPOMEN-SVEČANOST 56. GODIŠNJICE SMRTI STJEPANA KRANJČIĆA

ODRŽANA SPOMEN-SVEČANOST 56. GODIŠNJICE SMRTI STJEPANA KRANJČIĆA

ODRŽANA SPOMEN-SVEČANOST 56. GODIŠNJICE SMRTI STJEPANA KRANJČIĆA

U Križevcima je u srijedu 10. travnja 2024. održana spomen-svečanost 56. godišnjice smrti križevačkoga župnika na glasu svetosti Stjepana Kranjčića (Petrijanec, 5. 12. 1918. – Rim, 10. 4. 1968.).

Svečanost je započela molitvom na Kranjčićevu grobu na križevačkom gradskom groblju koju je predvodio župnik župe sv. Ane preč. Stjepan Soviček.

Zatim je krašićki župnik vlč. Ivan Vučak u crkvi sv. Ane predvodio  euharistijsko slavlje posvećeno Stjepanu Kranjčiću. Uz domaćina župnika Sovičeka, koncelebrirao je preč. Ivan Sakač, župnik iz Petrijanca, odakle je Stjepan Kranjčić bio rodom. Uvodno je predslavitelj mise izrazio radost što se u drevnim Križevcima obilježava 56. godišnjica rođenja za Nebo Stjepana Kranjčića, i to u uskrsnom vremenu koje podsjeća na to da smrt nema posljednju riječ, da je smrt zarez, a ne točka. U propovijedi je vlč. Vučak istaknuo da je divno slaviti Boga kroz njegove svece jer sami sveci nisu Bog, ali su slavili Boga. Zaključio je da su sveci poput Kranjčića Bogu na slavu, a ljudima na korist.  

Uslijedilo je predavanje „Stjepan Kranjčić – vojnik Stepinčeve vojske“ – Poveznice bl. Alojzija Stepinca i Stjepana Kranjčića. I o to je temi govorio predvoditelj mise vlč. Vučak. Posebno se osvrnuo na odnos bl. Stepinca i njegovih svećenika među kojima su najistaknutiji bili krašićki župnik Josip Vraneković, kardinal Franjo Kuharić i križevački župnik Stjepan Kranjčić. „Oni su se nadahnjivali na jakosti Stepinčeve vjere. Kuharić i Kranjčić zajedno su posjećivali Stepinca. Tko zna bi li sva trojica i Vraneković, i Kuharić, i Kranjčić uspjeli da nije bilo Stepinca“, zapitao se vlč. Vučak i naglasio da se iz Kranjčićeva života prepoznaje da je bio Stepinčev svećenik. „Poniznost je odlika svetosti. A Kranjčić je bespogovorno prihvatio svaku službu koju mu je dao Stepinac. Obojica su, i Stepinac i Kranjčić, proizašli iz iste ljubavi za Isusa Krista“, zaključio je vlč. Vučak.

Organizatori proslave Kranjčićeva spomendana bili su Udruga za promicanje znamenitih Križevčana „Dr. Stjepan Kranjčić“ i križevačke župe sv. Ane te BDM Žalosne i sv. Marka Križevčanina. Svečanost je održana kao dio programa Dana grada Križevaca.