Prilozi


IZVJEŠTAJ O KRANJČIĆEVU SPROVODU

Glas Koncila 9/1968., 28. 4. 1968.

Umro dr. Stjepan Kranjčić, župnik križevački

Šesnaestog travnja popodne u Križevcima je sahranjen mjesni župnik dr. Stjepan Kranjčić. Mjesecima je bolovao od tumora na mozgu. Nadbiskupija mu je omogućila operaciju u Rimu, kod znamenitog kirurga Guidettija. Iza prve operacije nastupilo je bilo izvjesno poboljšanje, ali kad se ono poslije pogoršalo, izvršena je druga operacija, kojoj je dr. Kranjčić podlegao. Prije operacije primio je pri punoj svijesti sakramente umirućih.Za vrijeme njegova liječenja u rimskoj bolnici više put ga je posjećivao kardinal Šeper. Preminuo je 10. travnja, a njegovo tijelo dopremljeno je u Križevce na Veliku subotu rano ujutro. Nad mrtvim tijelom održao je u križevačkoj crkvi biskup Kuharić misu zadušnicu. U govoru je ocrtao pokojnikov život trostrukim geslom: rad, molitva, žrtva. Sprovod je vodio biskup Lach. Mrtvog župnika ispratilo je gotovo sve stanovništvo križevačke župe i preko stotinu svećenika. Nad grobom je održano više govora; križevačka djeca oprostila su se od pok. župnika zbornom recitacijom.Dr Stjepan Kranjčić rodio se 1918.  u  Petrijancu kraj Varaždina. Polazio je franjevačku gimnaziju u Varaždinu i nadbiskupsku u  Zagrebu. Bogoslovne nauke završio je u Zagrebu, gdje je kasnije 1952. doktorirao iz teologije. Službovao je kao kapelan u Sl. Požegi i kod Svetog Marka u Zagrebu. 1947. imenovan je bilježnikom Duhovnog stola, a vršio je i službu tajnika pok. biskupa Salis-Seewisa dok je ovaj upravljao zagrebačkom nadbiskupijom. Njegov rad na Duhovnom stolu bio je prekinut godine 1950., kad mu je bila uskraćena dozvola boravka u Zagrebu, te je bio namješten kao duhovnik karmelićanki u Hrv. Leskovcu. odakle je upravljao i župom Rakov Potok. Od 1952. bio je župnik u Križevcima, ali je ujedno vršio i dužnost suca II. molbenog ženidbenog suda za zagrebačku nadbiskupiju.Pokojni Kranjčić bio je poznat kao svećenik stroga života, poštivan među svećenstvom, a u župi neumoran radnik. Posebno se zalagao za vjeronaučnu pouku; karakteristično je da je shvatio težinu svoje bolesti istom onda kada je uvidio da više nije kadar obavljati katehizaciju.


IZ MARTIROLOGIJA CRKVE ZAGREBAČKE

19. DR. STJEPAN KRANJČIĆ, župnik i dekan u KriževcimaRodio se 5.12.1918. u Petrijancu. Nakon pučke škole u rodnom mjestu, polazi u gimnaziju u Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji na Šalati u Zagrebu, gdje je položio ispit zrelosti. Potom studira teologiju na Bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Za svećenika je zaređen s većom grupom sposobnih kolega toga godišta 6. 6. 1943. po nadbiskupu Stepincu. Bio je kapelan u Slavonskoj Požegi od 1943. do 1945. i kod Sv. Marka u Zagrebu od 1945. do 1947. god. Tada je imenovan bilježnikom Nadb. duhovnog stola i radi tajničke poslove od 1947. do 1950. god. Bile su to teške i opasne godine rada u upravi Nadbiskupije. Držao je čvrstu liniju protiv svećeničkih “udruženja” i branio istinu o biskupu Salisu i Lachu, upozorivši dekane tko stoji iza želje za njihovim smjenjivanjem. Dobiva od UDB-e izgon iz Zagreba i zabranu boravka do 30 km blizu Zagreba. Njegov brat dr. Manja Kranjčić, župnik u Ozlju i kateheta u Karlovcu, bio je ubijen 1945. god. Biskup Lach se zauzeo kod vlasti za Stjepana Kranjčića, te je mogao ostati duhovnik čć. ss. karmelićanki B. S. I. u Hrvatskom Leskovcu od 1950. do 1952. god. Bio je veoma marljiv i radin kao svećenik. Iskoristio je to vrijeme, te je 31. 5. 1952. doktorirao na Bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Uskoro postaje župnik i dekan u Križevcima, dobrotom biskupa Lacha. Bio je sudac Drugomolbenog nadb. ženidbenog suda u Zagrebu i začasni prisjednik Nadb. duh. stola. Kao župnik i dekan radio je bez pridržaja. Od 1958. god. bio je i dekan cirkvenskog dekanata.

Umire u Rimu 10. 4. 1968. od posljedica operacije tumora na mozgu, u 50.-oj godini života. Bio je prevezen u Hrvatsku i pokopan u Križevcima 16.4. 1968. Bio je to neviđen oproštaj naroda i klera. Sprovod je vodio kardinal Franjo Šeper, uz sudjelovanje biskupa, kanonika, stotine svećenika i mnoštva vjernika.