STJEPAN KRANJČIĆ – ŽIVOT I DJELO

stjepan_kranjcic_zivot_i_djelo

Uredio: Ivan Miklenić
Izdavač: Udruga za promicanje znamenitih Križevčana „Dr. Stjepan Kranjčić”
Za izdavača: Tanja Baran
Nakladnik: Glas Koncila
Za nakladnika: Nedjeljko Pintarić
Uredničko vijeće: Tanja Baran, Branko Hrg, Renata Husinec, Ivan Miklenić, Krešimir Žinić
Godina izdanja: 2009.

 

Zbornik radova o dr. Stjepanu Kranjčiću nastao je kao plod znanstvenoga skupa „Život i djelo Stjepana Kranjčića” koji je u sklopu Godine dr. Stjepana Kranjčića održan 5. travnja 2008. u Križevcima. Povjesničari, crkveni povjesničari, teolozi, komunikolozi i drugi stručnjaci u izvornim znanstvenim radovima predstavljaju povijesne, kulturne, političke i ostale okolnosti u kojima je dr. Kranjčić živio i djelovao, donose brojne pojedinosti iz njegove biografije, njegovu dosad potpuno nepoznatu pisanu ostavštinu, njegov pastoralni i duhovni doprinos te na temelju svjedočanstava njegovih suvremenika postojeći glas svetosti. Zbornik je obogaćen brojnim fotografskim prilozima iz Kranjčićeva života i djelovanja i posebnim dodatkom od četiri objavljena rada s okrugloga stola koji je o temi „Aktualizacija života i djela dr. Stjepana Kranjčića” 7. svibnja 2008. u Križevcima organizirala Udruga za promicanje znamenitih Križevčana „Dr. Stjepan Kranjčić”. Uz priopćenja s okrugloga stola, u dodatku se donosi i iscrpno izlaganje o župniku Kranjčiću kao privlačitelju vjernika Blaženoj Djevici Mariji, koje je, također u sklopu Godine dr. Stjepana Kranjčića, održano 15. rujna 2008. u križevačkoj župnoj crkvi BDM Žalosne i sv. Marka Križevčanina. Urednik zbornika i autor predgovora je Ivan Miklenić. Recenzenti djela su prof. dr. Miroslav Akmadža i prof. dr. Darko Vitek.