RASPISAN NATJEČAJ ZA 3. SUSRET HRVATSKOGA DJEČJEGA DUHOVNOGA STVARALAŠTVA “STJEPAN KRANJČIĆ”

RASPISAN NATJEČAJ ZA 3. SUSRET HRVATSKOGA DJEČJEGA DUHOVNOGA STVARALAŠTVA “STJEPAN KRANJČIĆ”

U organizaciji križevačke Osnovne škole Ljudevita Modeca i Udruge za promicanje znamenitih Križevčana „Dr. Stjepan Kranjčić” u utorak 15. listopada 2013. raspisan je natječaj za 3. Susret hrvatskoga dječjega duhovnoga stvaralaštva „Stjepan Kranjčić”.

Riječ je o jedinom natječaju za duhovno književno i likovno stvaralaštvo na nacionalnoj razini u Republici Hrvatskoj za djecu osnovnih škola. Nazvan je prema križevačkom župniku na glasu svetosti Stjepanu Kranjčiću koji je i sam pisao književne radove katoličke tematike. Organizatori su raspisali natječaj na krilima uspješnoga natječaja i književnoga susreta za duhovnu književnost na nacionalnoj razini za odrasle – Susreta hrvatskoga duhovnoga književnoga stvaralaštva „Stjepan Kranjčić” koji se ove godine u Križevcima održava peti put.

Susret hrvatskoga dječjega duhovnoga stvaralaštva „Stjepan Kranjčić” ima nakanu potaknuti stvaranje suvremenih dječjih duhovnih književnih (poezija, proza, igrokazi) i likovnih radova protkanih kršćanskim vrednotama.

Organizatori predlažu da tema radova ovoga trećeg natječaja budeskromnost.

Najuspjeliji radovi prema ocjeni stručnog ocjenjivačkog suda bit će nagrađeni i javno izvedeni u Križevcima u subotu 5. travnja 2014., a širi izbor odabranih književnih i likovnih radova bit će tiskan u prigodnome zborniku.

Natječaj je otvoren od 15. listopada do 15. prosinca 2013.

 

OPĆE UPUTE ZA SLANJE RADOVA
1. Radovi moraju biti do sada neobjavljeni.
2. Radovi moraju tematski odgovarati natječaju.
3. Na natječaj se mogu javiti učenici osnovnoškolske dobi preko svojih škola ili samostalno.
a) Ako radove šalje škola, smije poslati do 3 poetska, do 3 prozna rada, do 3 igrokaza te do 3 likovna rada (ukupno 9 književnih i 3 likovna rada).
b  Ako radove šalje učenik sam, smije poslati 1 književni i 1 likovni rad.
4.  Svaka škola popunjava samo jednu e-prijavnicu, bez obzira na vrstu natječaja (književni, likovni), žanr (poezija, proza, igrokazi) ili broj učenika (u slučaju manjeg broja učenika, polja koja su višak ostavite praznima).
Prijavnicu pod nazivom „Prijavnica-skole.xls” preimenovati prema imenu škole, npr. „os-ljudevita-modeca.xls”.
5. Učenik koji se samostalno javlja na natječaj, popunjavaposebnu e-prijavnicu. Prijavnicu pod nazivom „Prijavnica-samostalno.xls”preimenovati prema imenu učenika, npr. „horvat, ivan.xls”.

KNJIŽEVNI NATJEČAJ
1. Književni radovi smiju biti napisani na hrvatskom standardnom jeziku ili na bilo kojem hrvatskom narječju.
2. Tekstovi s pripadajućim podatcima moraju biti upisani u zadani obrazac (Obrazac za literarni rad) bez ikakvoga brisanja ili mijenjanja postavki.  Dokument prije slanja preimenovati ovako:  „prezime, ime, naslov rada”.
3. Maksimalna dužina teksta pisanoga na ovaj način smije biti 3 stranice (za poeziju i prozu) ili 5 stranica (za igrokaze).
4. Radove, zajedno s prijavnicom, treba dostaviti organizatoru u elektroničkom obliku (u formatu .doc) na e-adresu:djecji.kranjcic@gmail.com.

LIKOVNI NATJEČAJ
1. Likovni radovi moraju biti u nekoj od ovih tehnika: pastele, tempere, akvarel, gvaš ili kolaž.
2. Radovi moraju biti na papiru iz likovne mape prema dobi autora.
3. Na poleđinu rada potrebno je zalijepiti Obrazac za poleđinu likovnog rada sa svim podatcima. Obrazac treba ispisati na formatu papira A4.
4. Likovne radove u izvornome obliku treba poslatina adresu:
OŠ Ljudevita Modeca Križevci (za Dječji Kranjčić)
F. Račkoga 3
48 260 Križevci
5. Prijavnice (popunjene i preimenovane prema 4./5. točki općih uputa) dostaviti organizatoru u elektroničkom obliku na
e-adresu: djecji.kranjcic@gmail.com.

NAPOMENE
1. Nakon što organizatori zaprime književne radove u elektroničkom obliku, o svome će ih trošku ispisati  i dostaviti članovima stručnog ocjenjivačkog suda bez navedenih podataka o autoru, mentoru i školi, čime je zajamčena objektivnost prosudbe radova.
2. Likovni radovi poslani na natječaj ne vraćaju se.  U slučaju da škola pošalje veći broj radova od dopuštenog, u obzir će se uzeti samo prva tri rada prema redoslijedu kojim su pakirani.
3. Molimo sudionike da se pridržavaju svih navedenih uputa o slanju radova! Radovi koji ne budu ispunjavali uvjete natječaja, neće biti uvršteni u prosudbu.

Informacije na broju mobitela: 091 502 8171 (Martina Valec-Rebić, koordinatorica).

PRILOZI

Prijavnica – škole 
Prijavnica – samostalno
Obrazac za literarni rad
Obrazac za poleđinu likovnog rada

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *