ILI JESI ILI NISI: SVJEDOČANSTVA O STJEPANU KRANJČIĆU 

ovitak_kranjcic.indd

Urednik: Ivan Miklenić
Izdavač: Udruga za promicanje znamenitih Križevčana „Dr. Stjepan Kranjčić”
Za izdavača: Tanja Baran
Nakladnik: Glas Koncila
Za nakladnika: Ivan Miklenić
Godina izdanja: 2015.

 

Riječ je o knjizi u kojoj je o svojim osobnim doživljajima Stjepana Kranjčića progovorilo 65 Kranjčićevih suvremenika, vjeroučenika, župljana, suradnika, kolega svećenika, časnih sestara, te rodbina. Svjedočanstva o Kranjčićevu životu i djelovanju u knjizi su razvrstana u sedam poglavlja te slijede njegov životni put od rodnoga Petrijanca, preko Zagreba, Hrvatskoga Leskovca i Križevaca do Rima.

U knjigu sabrani iskazi prikupljani su od 2007. do 2015. godine pa je više svjedoka u međuvremenu preminulo. Sva su sjećanja objavljena u cijelosti, a dijelovi iz nekih svjedočanstava već su korišteni kao izvor ili kao citati u ranijim knjigama posvećenima Stjepanu Kranjčiću. Iskazi su nastali tako da su neki svjedoci Kranjčićeva života i djelovanja sami zapisali svoja iskustva, a većina je nastala na temelju tonskih zapisa razgovora svjedoka s članovima Udruge za promicanje znamenitih Križevčanina „Dr. Stjepan Kranjčić”. Ta usmeno izgovorena svjedočanstva prepisana su na papir te su svjedocima dana na autorizaciju, a vjerodostojnost prenošenja tih svjedočanstava redovito je potvrđivala neka treća osoba, najčešće župnici ili drugi svećenici.

Izvorna, tako dvostruko potpisana svjedočanstva čuvaju se u arhivu Udruge za promicanje znamenitih Križevčanina „Dr. Stjepan Kranjčić” i moći će poslužiti, ako mjerodavni crkveni autoritet odluči pokrenuti službeni postupak za proglašenje svećenika Stjepana Kranjčića blaženim i svetim. U svjedočanstvima izrečena ocjena o Kranjčićevoj svetosti isključivo su izričaji osobnih dojmova te nemaju nikakvu nakanu prejudicirati službeno stajalište Crkve.