Stjepan Krasić

MUČENIŠTVO SV. MARKA KRIŽEVČANINA U POVIJESNOM KONTEKSTU

krasic

Izdavač: Udruga za promicanje znamenitih Križevčana „Dr. Stjepan Kranjčić”
Za izdavača: Tanja Baran
Nakladnik: Glas Koncila
Za nakladnika: Ivan Miklenić
Godina izdanja: 2015.

 

Knjiga „Mučeništvo sv. Marka Križevčanina u povijesnom kontekstu” Stjepana Krasića povijesna je studija u kojoj autor utvrđuje kontekst vanjskih okolnosti koje su dovele do smrti sv. Marka Križevčanina i njegove dvojice kolega bez da obrađuje pojedinosti iz njihova života.

Današnjem štovatelju svetih Košičkih mučenika teško može biti shvatljiva tolika mržnja kalvina protiv katolika da su na tako okrutan način mogla biti mučena i ubijena trojica nedužnih katoličkih svećenika. Stoga autor tumači političke i vjerske prilike koje mogu pomoći u lakšem razumijevanju.

Razdoblje je to izbijanja vjerske revolucije u Njemačkoj i Švicarskoj poznate pod nazivom protestantizam ili reformacija čiji su protagonisti bili Martin Luther, Ulrich Zwingli i Jean Calvin. Svaki od njih je reformu crkve zamišljao na svoj način, ne birajući mnogo sredstva za provedbu. Tako je i ta revolucija, kao i svaka druga, sa sobom nosila mnogo nesporazuma, nejasnoća, tim više što se u to umiješala i politika. Sve je to dovelo do mnogo nepromišljenih poteza koji su bili uzrokom brojnih ratova u 16. i 17. st. Također, važno je imati u vidu da u to vrijeme pojam vjerske i političke tolerancije još nije bio poznat već se istom žestinom ubijalo kako u Božje tako i u carevo ime.

Takva bolna iskustva nagnala su kršćane da umjesto ratovanja konačno potraže odgovor na svoje razlike u pomnijem čitanju i boljem razumijevanju Svetoga pisama kao i na razumskim načelima bez kojih nije moguća ni istinska tolerancija ni svijet bez ratova.